Természeti környezeti értékeink - Ikrény

A Rábca és Rába között fekszik a falu, utóbbihoz inkább közelebb.

E két folyó mellett leginkább azok árterülete, a lecsapoló árkok, csatornák, valamint a falu körüli erdők (zömében nyárasok) jelentik a település természeti értékeinek élőhelyeit.

Az erdőknek, faültetvényeknek gazdag énekesmadár-állománya van. Az erdei pinty, citromsármány, berki tücsökmadár, csilpcsalpfüzike, különböző cinkefajok énekétől hangosak ezek az élőhelyek tavasszal. De fészkel még itt az egerészölyv, a Rábához közeli részeken pedig a kabasólyom.

A folyók ártere, valamint a lecsapoló árkok és csatornák gazdag vízi életközösségeknek az otthona. Fehér tündérrózsa, békalencsék úsznak a vízfelszínen, szitakötők (pl. sávos szitakötő, négyfoltos szitakötő) repkednek fölöttük, bennük többek között gőték (pl. tarajos gőte) és vöröshasú unkák, kecskebékák fejlődnek.

A nedves ártéri gyepeken többek között bíbicek, piroslábú cankók fészkelnek. Ide is járnak táplálkozni a falu fehér gólyái, valamint a távolabb fészkelő szürke gémek és nagy kócsagok. Úgy a Rábca, mint a Rába mellett rendre találkozni a védett hód „munkájának” eredményeivel, az általa kirágott, kidöntött fákkal.

 

Írta: Fersch Attila. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László.

Galéria

Videók


Közösségi média