Természeti környezeti értékeink - Fehértó

Fehértó község a Hanság peremén, a Tóköz területén fekszik, mely természeti értékekben az egyik leggazdagabb tóközi település.

A falu határában lévő Fehér-tó, az azt övező nádas, valamint a nagy kiterjedésű nedves és száraz gyepek, a fasorok és füzesek a Fertő-Hanság Nemzeti Park kiemelten kezelt védett élőhelyei is egyúttal.

A tó nádasában jelentős mennyiségben fészkelő nagy kócsag és vörös gém telepek találhatók. Fészkel itt még a törpegém, bölömbika, nádirigó, nádi sármány, cserregő és foltos nádiposzáta. Jelentős a védett nyári lúd állománya, a megannyi réce (pl. üstökös, böjti, kanalas récék) és vöcsök (pl. búbos vöcsök) mellett.

Védett kétéltűek, így többek között vöröshasú unka, tarajos gőte, kecskebéka, mocsári béka szaporodnak a tó vizében. A réteken és gyepeken a ritka elevenszülő gyík is előfordul. Ugyanakkor számos értékes növény és állat mellet kiemelt jelentősége van az itt előforduló orchideák tömegeinek, így a hússzínű ujjaskosbornak és a mocsári kosbornak. Él itt a ritka, jégkorszaki maradványfajként számon tartott északi (más néven patkányfejű) pocok is. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság magyar szürkemarhákkal legelteti a gyepeket, ami biztosítja azok értékeinek hosszú távú megmaradását. A környező települések fehér gólyáit olykor a közeli hansági égererdőkből kijáró táplálkozó fekete gólyákkal lehet itt együtt látni. A tó körüli fákon gyakran látni vadászatra készülő rétisasokat is.

 

Írta: Fersch Attila. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László.

 

Galéria

Videók
Közösségi média