Természeti környezeti értékeink - Cakóháza

A tóközi település természeti értékeire nézve kiemelt jelentőségű hatása van a közeli tavaknak (Barbacsi-tó, Fehértó) és a szántóterületek közé ékelődő réteknek, gyepeknek, erdősávoknak, valamint a faluba vezető utak menti fasoroknak.

A településen többek között fészkel a fokozottan védett fehér gólya, és a máshol oly megritkult fecskék (füsti- és molnárfecskék) is szép számmal élnek itt. A falu határában gyakran lehet látni a tavakról táplálkozni kijáró nagy kócsagokat, gémeket (vörös és szürke gém). Ritkán a fekete gólya is el-ellátogat ide élelemért a hansági égererdőkből.

A vetéseken és réteken madárvonulási időszakban a „szélkiáltó” (hivatalos nevén nagy póling) jellegzetes hangja messze hallik, míg fészkelési időben a bíbic az egyik jellemző fészkelő madár itt, a mezei pacsirta mellett.

A fasorokban, valamint a falu ligetes részein számos énekesmadár (erdei pinty, citromsármány, csicsörke, zöldike, stb.) mellett egerészölyv és vörös vércse is fészkel, csakúgy mint a jellegzetes, díszes tollazatú búbos banka is. A falu gyümölcsösei, gyümölcsfái Európa legnagyobb lepkéjének, a ma már ritka éjjeli nagy pávaszemnek jelentenek kiváló élőhelyet.

 

Írta: Fersch Attila. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László.

Galéria

Közösségi média