Természeti környezeti értékeink - Bezi

A falu kedvező földrajzi fekvéssel bír, hiszen a Tóközben található meg.

A falu gazdag természeti értékeire a közeli Fehér-tó és Rábca, illetve a falu határában lévő lecsapoló árkok vannak leginkább hatással. Meg kell említeni még a fasorokat, erdősávokat és a viszonylag kisebb kiterjedésű gyepeket és réteket is.

Ez utóbbiaknak elsősorban madártani szempontból van jelentősége. Jellemző fészkelő madarak a nedvesebb területeken a bíbic, a piroslábú cankó, a szárazabb gyepfoltokban az egyre ritkábban fellelhető mezei pacsirta. A madarak mellett a ritka elevenszülő gyíkot kell megemlíteni, valamint az északi, más néven patkányfejű pockot. A fasorokban a csodás búbos banka is fészkel megannyi énekes madár (pl. az erdei pinty, csilpcsalpfüzike, berki tücsökmadár) mellett. A Rába és Rábca mellől gyakran megjelennek vadászni a szántók és rétek fölött az ott fészkelő ragadozó madarak (pl. a kabasólyom, egerészölyv).

A vízi életközösségek utolsó menedékei a lecsapoló árkok a falu határában. Így a szitakötőknek (pl. négyfoltos szitakötő, sávos szitakötő), különböző vízi csigáknak (pl. nagy tányércsiga), valamint a vizek mellett költő récefajoknak, szárcsáknak, vízicsibéknek.

 

Írta: Fersch Attila. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László és a település archívumából.

 

Galéria

Közösségi média