Rábcatorok települései és nemesi családjai (Győr vármegye) - Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai

Győr vármegye községei. Irta Vende Aladár, a monografia szerkesztője, adatokkal bővítette Kiss István dr. győrvármegyei főlevéltáros Győr vármegye nemes családai. Irta Reiszig Ede dr.

Forrás: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai 

Galéria

Letölthető fileok

Közösségi média