Szellemi kulturális örökségünk - Abda

Az abdai Rábca hídon a második világháború idején hosszú, szomorú sorokban meneteltek a munkaszolgálatosok.

Itt, az abdai határban lőtték agyon 1944-ben Radnóti Miklós költőt. Az emlékhely a tömeggyilkosság helyszínén emeltetett, a folyószabályozást követően változott a megközelíthetősége. Az első emlékmű 1969-ben készült, melyet az évek során többször átalakítottak.

Még korábban, 1849-ben az abdai Rábca-hídfőnél véres csata volt. A folyó szabályozásakor került elő sok száz honvéd maradványa. A szabadságharc egy legendája szerint egy börcsi legény egy távcsöves osztrák tisztet vett észre, akit üldözőbe vett, és Kimléig kergetett. Állítólag a fiatal Ferenc József volt.

Búslakodtak is az abdaiak, mert ha sikerül elkapni, hamarabb véget érhetett volna a szabadságharc, melynek mementójaként áll a község központjában Miklós huszár újkori emléke.

Annak idején, amikor az abdai Rábca-híd még nem állt, csak réven lehetett átkelni. Egy monda szerint, amikor a Habsburgok 1701 tavaszán elfogták Rákóczit, itt vitték Bécs felé börtönbe. Egy abdai halász az átkelőnél pihenő menetben egy frissen fogott halat kínált fel a fejedelemnek. Ő megköszönte, s visszadobta a vízbe, mondván „ahogy visszaadom e hal szabadságát, úgy adja vissza nékem is az Isten”. Fél év múlva ki is szabadult – talán épp a nemes cselekedetnek köszönhetően. Ennek emlékműve látható napjainkban a Rábca-híd mellett.

 

Írta: Szilágyi Dániel

Fotó forrása: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/M%C3%A1nyoki,_%C3%81dam_-_Portrait_of_Prince_Ferenc_R%C3%A1k%C3%B3czi_II_-_Google_Art_Project.jpg 

 

Galéria

Videók
Közösségi média