A térség híres szülöttei: Dobai Sándor, Kóny

Jelenleg három országban, öt egyházmegyében dolgozik, mint a Benelux államok magyar főlelkésze. Összesen kilenc helyen misézik magyar, francia, és holland nyelven.

 

Dobai Sándor (Kóny1927–) római katolikus pap, a Benelux államok magyar főlelkésze.

 

Élete

Egy minisztériumi rendelet értelmében leventeként 1944december 31-én a Győr-Sopron megyei szülőfalujából gyalog Közép-Németországba terelték mintegy kétszáz magyar fiatallal együtt. Észak-Németországban munkaszolgálatot teljesített. 1945május 3-án hivatalosan is német hadifogságba esett, majd az angol-amerikai hadsereg hadifoglya lett.Belgiumban egy Brüsszel melletti gyűjtőtáborba került. 1946 februárjában a belga apostoli nunciatúra egyik megbízottja papnövendékeket keresett. Dobai ösztöndíjjal kezdte meg tanulmányait a szemináriumban, és flamand nevelőszülők gondoskodtak az ellátásáról. 1952július 20-án szentelték pappá. Kétéves kápláni tevékenységét követően flamandvidékre került, és a 29 nemzetiségi csoportra oszló limburgi bányászoknak lett a lelkésze. 1956-ban, újra Liège-be került, mert novemberben és decemberben megérkeztek a magyar menekültek. Körülbelül hatezer menekült érkezett ekkor Belgiumba, s Dobai kapcsolatait felhasználva, rengeteg segítséget nyújtott nekik: lakást szerzett, munkát keresett, hiteles törvényszéki fordítóként fordításokat végezett a híveknek.

A Magyar Köztársaság Elnöke 2001október 23-a alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki Dobai Sándort. 2007-ben az 1956-os Külhoni és Magyarországi Emlékbizottságok díszérmével tüntették ki 80. születésnapja alkalmából.

Jelenleg három országban, öt egyházmegyében dolgozik, mint a Benelux államok magyar főlelkésze. Összesen kilenc helyen misézik magyar, francia, és holland nyelven.

Források:

  • Mindenese lenni a magyaroknak. Életről, küldetésről Dobai Sándor belgiumi magyar lelkipásztorral, in Szabad Újság 5/19 (1997), 5. o.

További információk:

 

 

Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Dobai_S%C3%A1ndor 

Fotó: http://kony.network.hu/kepek/konyiak_napjainkban/dobai_sandor_a_benelux_allamok_magyar_folelkesze ; http://kony.network.hu/kepek/konyi_templom/dobai_sandor_atya 

Galéria

Közösségi média