Híres szülöttek a térségben: Bancsó Lajos szobrász és festõmûvész - Enese

Festményei, grafikái, szobrai, apró kerámiái a mûvészi lélek kitárulkozásai. A vásznakon és papírlapokon. gipszben és agyagban ott az élet.

Bancsó Lajos szobrász és festõmûvész

 

A Gyõr megyei Enesén született 1909. március 1-én, színpompás tájon, szerénységre, becsületre, örvendezni tudásra nevelõ tíztestvéres szegénységbe. (Szülei Bancsó József és Dömötör Margit) Szerencsés véletlen folytán került a kis asztalos inas kapcsolatba Nádassy Imre országos fõkapitánnyal, aki felismerte tehetségét és 1932-ben felvételi lehetõséghez juttatta a Képzõmûvészeti Fõiskolán, Budapesten. Bory Jenõ tanítványa, Meggyesi csodálója. Iskolájának fõként a természetet tekinti. Tanulmányai mellett álláshoz jut a Mezõgazdasági Múzeumban, ahol külön mûterme is van.

 

Egy közös kiállításon bemutatkozhat a nagyközönség elõtt, oly sikeresen, hogy egy mellszobrával olaszországi ösztöndíjat kap, de a háború kettétör mindent. Ösztöndíj helyett a front következik, majd 3 és fél éves kényszermunka Oroszországban. 1949-tõl saját magának alkot, mert naturalista mûvei az új irányzatoknak nem felelnek meg. Családja, felesége és két fia támogatják a munkáját. Piliscsabán talál megélhetési lehetõséget, ahol a pedagógusi munkába is belekóstolhat. Mûtermében gyûlnek a szebbnél szebb festmények. 1901-tõl Leányfalun él, s fõ témája a szép táj, Leányfalu és környéke.

 

Rendszeresen visszajár szülõ¬falujába, szinte töltekezik a régi élményekkel. Lelke derûs, mindig megelégedett. Megszégyenítõen szerény alkotó. 1990. december 1-én 82 éves korában volt elsõ önálló kiállítása Enesén, mely nagy boldogságot jelentett élete hátralevõ éveiben.

 

Festményei, grafikái, szobrai, apró kerámiái a mûvészi lélek kitárulkozásai. A vásznakon és papírlapokon. gipszben és agyagban ott az élet. Alkotásaiban az õt körülvevõ természet, az emberek, tájak iránti hálája fejezõdik ki. 1993. október 18-án Leányfalu mûvészetpártoló polgárai kamarakiállítást rendeznek mûveibõl. 1997. november 23-án 89 éves korában visszaadta lelkét teremtõjének olyan csendesen, ahogy egész életében élt.

 

Enesén a katolikus templomban található az általa készített Krisztus koporsó, a temetõben testvére szobra, s a falubeli kedves ismerõsöknél festményei.

 

Forrás: http://www.enese.hu/index.php/eneserol/neves-eneseiek 

(írta: Füsi Andrásné)

Közösségi média