Radnóti Miklós sírja - Abda

"Mellézuhantam, átfordult a teste s feszes volt már, mint húr, ha pattan...."

Radnóti Abdai sírja

Radnóti Miklós erőltetett menete Bortól Szentkirályszabadjáig meglehetősen jól ismerjük. A Szentkirályszabadjától Abdáig vezető út viszont tele van ellentmondásokkal. Nem tudjuk pontosan mikor, hogyan és milyen kontingensben indult útra Mosonmagyaróvár felé. Az utolsó biztos pont a 4. RAZGLEDNICÁK, amely Szentkirályszabadján íródott 1944. október 31-én.

 

Mellézuhantam, átfordult a teste

s feszes volt már, mint húr, ha pattan.

Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -

súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.

Halált virágzik most a türelem. -

Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.

Sárral kevert vér száradt fülemen.

 

A versben már semmi nyoma sincs a két héttel korábbi Erőltetett menetben szereplő mondvacsinált reményeknek,  a  ’de hisz lehet talán még!’ –nek, és „ a hold ma oly kerek!”-nek.  „Tarkólövés. - Így végzed hát te is-„ gondolattal indult útnak Szentkirályszabadjáról vagy október 31-én vagy valamikor november első hetében.

A források ellentmondóak abban, hogy Radnóti mikor és hol szállt fel a járóképteleneket szállító szekérre.  A Mosonmagyaróvárra tartó menet és a betegeket szállító szekér vagy szekerek Győr alatt valahol elvált egymástól. A betegeket Tálas András hadapródőrmester vezetésével megpróbálták Győrben a parancsnokságon és több más helyen leadni, mikor ez nem sikerült útnak indultak Mosonmagyaróvár felé.

Abda előtt a Rábcánál Tálas „parancsára” jobbra letértek az útról és kb. fél kilométert megtéve megálltak.  Itt a keretlegények sírt ástak, esetleg sírt ásattak foglyaikkal, majd a gödörnél meggyilkolták őket.

Radnóti sír

A tömegsírt 1946 júniusában tárták fel a sírt. A 12. exhumált test Radnóti Miklósé volt. A kihantolt halottakat Győrben az izraelita temetőben újratemették. Néhány hónap múlva a költőt ismét exhumálták, majd 1946. augusztus 14-én újratemették Budapesten a Fiumei úti Nemzeti sírkertbe.

Radnóti Miklós Emléktáblája

A meggyilkolásuk helyszíne mára nehezen meghatározható. Nem lehet biztosan megállapítani, hogy a mostani emlékmű helye megegyezik vele, hisz a Rábcát szabályozták aminek következtében a tett helye a ball partról a jobb partra került.

Radnóti Miklós szobra

A síremlék több szakaszban épült. Az első szakaszban a KISZ emléktábla került a helyszínre. Később 1968-ban egy vörös gránit oszlopra állították a költő mellszobrát, ami Alexovics László alkotás. A szobor mögé pedig egy láng alakú sziklát helyeztek el kifejezve a költő géniuszát. A költő szobra mellet egy műkő oszlopon az elhunytak nevei szerepelnek az exhumálás sorrendjében.

 

Forrás: http://muemlekek.info/muemlek/radnoti-sir-abda.php 

Fotó: Dr. Alexay Zoltán, Greguss László, a település archívuma és http://muemlekek.info/muemlek/radnoti-sir-abda.php .

Galéria

Videók


Közösségi média