Borulj le, óh magyar, mert Előtted Szent e hant... - Abda

Miklós 2010. június 10-én érkezett Abdára és a Magyar Állam tulajdona. 17 testvére van. ..

Miklós 2010. június 10-én érkezett Abdára és a Magyar Állam tulajdona (vagyonkezelő: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság). 17 testvére van. 2010-ben március 15-ei ünnepségek után, a budapesti köztereken az ünnep alkalmából kiállított 18 korhű egyenruhás és valóságos méretarányokkal rendelkező huszár szobrokra pályázatot lehetett benyújtani. Ezt a határidő előtti utolsó napokban készítette el és Szabó Zsolt polgármester és talált támogatókat a Hadtörténeti Múzeumban egy ilyen szobor Abdára kerüléséhez. 2010. április 7-én a Parlament Nándorfehérvári dísztermében, ünnepélyes keretek között kapta meg községünk polgármestere ésCsigó László alpolgármester úr a hivatalos értesítést arról, hogy településünkre a 9. Miklós huszárezred szobra kerül. A szállítás megszervezését követően egy meleg nyári napon gördült be a régi polgármesteri hivatal udvarára a szállító jármű. A 2011. évi Március 15-ei ünnepségünk alkalmával került bemutatásra első ízben az abdaiak számára a szobor, amikor is a kápolnánál megtartott megemlékezés helyszínére kiszállítottuk. A műanyagból készült alkotás tartós használatra kapta községünk, a leltár szerinti értéke egyébként a megkötött megállapodás alapján 707.000 Ft. A faluközpont áttervezése során az egyik tervezett zöldfelületi részben alakítottunk ki a szobor számára helyet. Így az 1848-49-es szabadságharcnak emléket állíthatunk a település központjában is. Külön öröm, hogy épp azt szobrot kaptuk, melynek hagyományőrzői a környéken működnek. A 2011. év Pünkösdjén a szomszédos településen megrendezett börcsi lovas vigasságok vendégei voltak legutóbb és a szobor abdai avatásán is részt vettek. Ők a Gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium.

A „mi Miklósunk” testvérei a következő településekre illetve szervezetekhez kerültek: Tápióbicske, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, SzolnokMogyoródSümeg, a nyíregyházi Magyar Huszár Alapítvány, a Magyar Honvédség Támogató Dandár (Budapest), Kápolna, a Pákozdi Katonai Emlékpark, Sepsiszentgyörgy, a kisújszállási Nagykun Nádor Huszár Bandérium,KomáromIsaszegSzékelyudvarhely, a Fóti Károlyiak Alapítvány, Szeghalom és Tura.

Tényszerű kijelentés, hogy Abda egy színes folttal lett gazdagabb a szobor által. Reméljük, hogy az ilyen dolgokra nagyon fogékony gyerekek sok történetet mondatnak majd a szüleikkel, nagyszüleikkel, mely a történelmünk ismeretére és szeretetére neveli őket. S mi felnőttek sem felejtjük el, hogy elődeinknek tisztelettel tartozunk. Nekünk nem jutott és nem telik bronz vagy márványszoborra, de úgy gondolom, hogy ez a látnivaló is hamar fogalommá, találkozóhellyé válhat a környéken. A cseh főváros központja a Vencel tér, mely elég nagy ahhoz, hogy ne legyen elég csak magát a teret megjelölni egy találka helyeként. Ezért az itt randevúzók a „ló fejénél” vagy a „ló farkánál” kifejezéssel jelölik, hogy a térnek melyik részére gondoltak. De a pécsiek Széchenyi terén is dívik a kifejezés: ”találkozzunk a ló farkánál”…

Végezetül néhány szót arról, hogy miért éppen Miklós jutott nekünk. Az 1849. június 28-án a Pöltenberg hadtestéhez tartozó, "Kossuth" nevét viselő honvéd zászlóalj védelmezte az abdai rábcai átkelőt. A túlerővel szemben mintegy fél órán át voltak képesek tartani a hídfőt. A csatában a honvédek vesztesége 33 halott, 77 sebesült és 273 eltűnt katona volt. Az 1886-1893 közötti folyószabályozáskor a mederásásnál hevenyészve elhantolt katonatetemeket leltek a kubikusok. Minden bizonnyal a 273 eltűnt katona közül kerültek ki azok a névtelen hősök, akiket a tömegsírba temettek el. A hősök tetemeit a régi falu emlékét őrző kápolna elé helyezték át. Emléküket a sírhantjuk fölé emelt obeliszk őrzi melyen a következő felirat olvasható:

" Borulj le, óh magyar, mert
Előtted Szent e hant:
Szabadság vértanúi
Nyugosznak itt alant!
Te, világ Megváltója,
Istenség, légy velök:
Jogáért e hazának
Ők is vért áldozának 
S megválták nemzetök! "

Az abdai hídfő csatánál a 7. hadtest egységeihez tartozó 4. Sándor, a 9. Miklós és a 16. Károlyi huszárok valamint kiegészítő feladatot ellátó 13. Hunyadi huszárok egységei is harcoltak. A pályázatban erre hivatkozva kértünk és kaptuk tartós kihelyezésre ezt a huszár szobrot.

A helyi néphagyományunk őriz egy történetet is a csatáról, melyet így jegyeztek fel:

„Negyvennyócban, amikor a nagy harc vót, itt Abdán is vót egy csata. A faluba’ vótak a németek meg a kozákok is. Győr felől gyöttek a magyar huszárok, átúsztattak a Rábcán, és neki a németnek! Ott vót a csata, ahun a legelő van, a falu szélin. Kápolna is van azóta a helin, oda temették azokat, akik ott elestek. A kápolna dombja felül gyüttek a huszárok, a németek meg ki a falubul, a legelő felül kerítették őket. Vót ám nagy zaj, lőttek cefetül, meg aki érte, vágta. Vót a huszárok között egy börcsi gyerek is. Hát az, amint vágta a németet, látja ám, hogy a szélső háznál egy fehér lovon valami tisztféle igen gukkerozza a csatát. No - gondúta magába -, majd adok én neked! Avval odavágtatott feléje. De a tisztféle is észrevette ám, megugrott, oszt végig a falun! A huszár meg utána! Kergette igen, ahogy csak bírta. Már Öttevényen is túl vótak, amikor má majdnem utolérte. De asztán a tiszti ló jobban vót abrakúva, jobban bírta a futást, mint a szegény, fáradt huszárló, osztán mindig jobban elhúzott elüle. De azér majdnem Kimléig kergette. Mivelhogy nem segített neki senki, egymaga nem tudta megfogni, hát abbahagyta. Amaz meg Óvárig futott, egyenesen a papokhoz. Ott sült ki, hogy az a tisztféle nem is vót akárki. Maga Ferenc Jóska vót! – Sokszor beszélték itt az öregek, de nagy kár, hogy nem vót akkor szerencséje annak a huszárnak. Mer ha elfogta vóna Ferenc Jóskát, talán vége is lett vóna az egész harcnak, és nem veszett vóna oda a szabadság.”

Arra kérjük az abdaiakat és az ide látogatókat, hogy vigyázzunk rá közösen, ne ültessük fel rá a gyerekeket, de mondjuk el nekik, hogy igazi lóra sok helyen felszállhatnak, ha kedvet éreznek a lovassportokra. Miklós nem vásári látnivaló, hanem történelmünk egy dicső epizódjára emlékeztető alkotás. Nem kisebbítheti jelentőségét az anyaga, hiszen a valódi értéke nem abban rejlik, hanem az általa számunkra megjelenített történelemben.

Galéria

Közösségi média