A Ladikos fesztivál - Mecsér

A kilenc évvel ezelőtt helyi civil kezdeményezéssel elindult Ladikos Fesztivál mára a Szigetköz de talán a tágabb térség egyik legkiemelkedőbb, országosan ismert kulturális rendezvényévé vált.

 A fesztiválon a Kárpát-medence magyarságának, illetve a velünk élő különféle etnikumok népzenei és táncos kultúráját tolmácsoló együtteseket és tánccsoportokat látunk vendégül. A nagyszínpadon megjelenő produkciók mellett a közeli Koccintó Galériában évről évre teret adunk festészeti és egyéb képzőművészeti, illetve fotókiállításoknak. A fesztivál helyszínén a rendezvény szellemiségéhez igazodó kirakodóvásárt, borbemutatókat, vásári komédiás játékokat, gyermek játszóházat, kézműves foglalkozásokat, vásári fotografálást tartunk. Hasonlóan fontos része a fesztiválnak a gasztronómiai sokszínűség, melyet főzőverseny keretében mutatunk be. Mecsér vállalkozószellemű lakóinak itt nagy szerep jut, hiszen saját alapanyagból varázsolnak legkülönfélébb ételeket és édességeket a közönség asztalára.

A Ladikos Fesztiválraévente mintegy kétezer néző látogat el. A rendezvény a nap folyamán folyamatos, valamennyi korosztály számára egyszerre vonzó kulturális és gasztronómiai programokat kínál. A fellépők a kárpát-medencei magyarság és a velünk együtt élő nemzetiségek népzenéjének és néptánckincsének legkiemelkedőbb tolmácsolói.

A Ladikos Fesztivált megkülönbözteti minden más, a kategóriájába tartozó rendezvénytől az a tény, hogy egy napon, ennyi jeles, a főbb, fent említett népzenei dialektusokat megszólaltató résztvevő másutt nem található meg. A nálunk fellépett előadómüvészek sora szinte kimeríthetetlen: megfordult a mecséri Ladikos Fesztiválon a Muzsikás Együttes, a Vujicsics Együttes, a Téka, a Csík Zenekar,  a Düvő Együttes, a Fanfara Komplexa, a Tükrös Zenekar, az Etnofon Zenei Társulás, a Fonó Zenekar, a Csürös Banda, Ferenczi György és a Rackajam, Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs, Dresh Dudás Mihály, Zsoldos Báró Zoltán, Ripoff Rasskolnikov, a Kolo Slavuj, a Pristup Zenekar, a Técsői Banda, a Gereben Együttes, a Cimbali Band, a BudaFolk Band, a Söndörgő Együttes, a Bécsi Banda, a Poros Zenekar, a Magyarpalatkai Banda, Pali Marci és Széki Bandája, Németh Dénes és Zenekara, a Fajkusz Banda, a Vizin Zenekar, a Sokadija Zenekar, a Misina Zenekar, a Zuboly, Pál István „Szalonna” és Zenekara, és még sorolhatnánk. De a táncegyüttesekről se feledkezzünk meg, a Cserókról, a Karádi Néptáncegyüttesről, a Lajtáról a Rábáról, a Kolo Slavujról, a Napraforgóról, vagy épen a Délibábról, illetve az Ördögtérgyéről! Nem beszélve nagyjainkról, a Táncházmozgalom megteremtőiről, Borbély Jolánról, Kallóls Zoltánról, vagy Halmos Béláról. De itt voltak számosan erdélyi, felvidéki, burgenlandi, kárpátaljai, mezőségi, kalotaszegi barátaink, mind nagyszerü táncosok, adatközlők, akik emelték a fesztivál színvonalát, élményét és hangulatát. Ha az ember belegondol, tulajdonképpen ez a küldetése a fesztiválunknak. Együtt átérezni egy olyan közös anyanyelv élvezetének megélését, ami összetart bennünket  mindenek felett. Addig vagyunk egy, amíg ezen az egy anyanyelven kommunikálunk, amíg ezen az anyanyelven vagyun képesek az érzéseinket, szándékainkat egymással közölni és ami talán még ennél is fontosabb: ezen a közös nyelven tudjuk közölni a világgal, hogy mit tartunk mi szépnek, megóvandónak, számunkra és a világ összess népe számára fontosnak, de nem harsogva, hanem meghallgatva a mások ugyanilyen szándékát és közlendőjét.

 

Fontos eleme a fesztiválnak az, hogy nagy hangsúlyt fektet az igényes vendégvárásra és vendéglátásra. Kitűnő ételekkel, helyi specialitásokkal, pálinka- és borbemutatókkal illetve kostolókkal párosítjuk a kulturális palettát, de a hely és a név adta lehetőséggel is élünk: megladikoztatjuk az arra vállalkozó vendégeinket a festői Mosoni-Dunának a fesztivál helyszínét szegélyező szakaszán. Kétségtelen, hogy Mecsér életében kiemelkedő közösségformáló erővel bír a rendezvény. Az előkészületekbe, illetve a lebonyolításba is évről-évre több mecsérit vonunk be, kortól függetlenül. A település életében ezidáig is jelen lévő rendezvények (falunap, búcsu, gyermeknap, adventi hangverseny, Csendül a nóta, Hősök napja, Mikulásváró ünnepség, stb.) számára is kínál sok tanulságos elemet a Ladikos Fesztivál. Célunk az is-mely sikerességéről egyre inkább meggyőződünk-, hogy példát mutassunk a tekintetben, hogy összefogással, jó ötletekkel, jól szervezett munkával egy kis közösség is képes akár országos jelentőségű rendezvény lebonyolítására.

 

A Ladikos Fesztivál legnagyobb eredményének, hatásának egyfelől a közösségszervező erőt tartjuk, mely mind helyi, települési, illetve kistérségi szinten megnyilvánul, valamint lehetővé teszi azt is, hogy ismeretségek, barátságok szövődjenek távolabbi vidékek látogatói, illetve a saját térségünk emberei között. Egymás kultúrájának, szokásainak megismerése gazdagít bennünket és ennek a gazdagságnak kiemelt eleme saját, elődeink által fenntartott és továbbörökített  zenei és táncos anyanyelvünk megismerése.

Hiszünk abban is, hogy a Ladikos Fesztivál és a hozzá hasonló rendezvényeken szerzett élmények felkeltik az érdeklődést egy adott kistérség, adott települések iránt, mely egyfelől potenciális túrisztikai vonzerő, másrészt szolid alap lehet további, hasonló kezdeményezések létrejöttéhez. 

A fesztivál előkészületei, illetve annak lebonyolítása során a helyi kompetenciába vetett hit, a saját értékeink fontosságának tolmácsolási vágya évről-évre erősödik. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Ladikos Fesztivál kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír. Nagyban hozzájárult és hozzájárul a továbbiakban is ahhoz, hogy Mecsér település a csupán szűk réteget érintő víziturizmuson túl országosan ismertté vált. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a Duna Televízió „Élő Népzene” c. műsorának stábját két alkalommal is (2008, 2010) megnyertük annak, hogy a fesztiválról műsort készítsen. A 2013-as fesztiválunkon az MTVA Hazahúzó c. Műsorának stábja forgatott. A Kossuth Rádió „Népzene határok nélkül” c. műsora teljes adást szentelt a fesztiválnak 2012-ben.

A Ladikos Közhasznú Alapítvány 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy az évenként megrendezett Ladikos Fesztivál megszervezésén és lebonyolításán túl kiállítások és előadások szervezésével, könyv és zenei kiadványok megjelentetésével valamint tanulmányutak szervezésével hozzájáruljon hagyományos népzenei és táncos kultúránk éltetéséhez. Lehetőséget kíván teremteni ezáltal arra, hogy a szűkebb de a tágabb közösségünk (Mecsér illetve a Szigetköz) megismerhesse a távolabb fekvő magyar tájegységek, illetve azoknak a magyarsággal együtt élő etnikumai hasonló hagyományait. Az alapítvány lehetővé teszi, hogy az eddig kizárólag közösségi erőből megvalósított rendezvényeink közadakozásokat, illetve vállalkozói adományokat is felhasználhasson. A Ladikos Fesztivál kimagasló színvonalának megőrzéséért, vállalt közösségi céljainak beteljesítéséért történő munkánkat segítendő szeretnénk pályázati úton is forrásokhoz jutni.

Fontos kiemelni, hogy a kezdeti, ténylegesen néhány ember munkáján, önzetlen hitén és tenniakarásán nyugvó kezdeményezés mára egy széles körben szponzorált tevékenységgé válhatott. Ki kell emelnünk főszponzorunk, a NOLATO Hungary Kft. önzetlen támogatását, aki idestova öt esztendeje támgatja törekvéseinket. Ők mai napig is a Ladikos Fesztivál legjelentősebb támogatói! De helyi vállakozók, barátok -akik talán megérzték a dolog jelentőségét- is támogatnak bennünket: a Jáger és Társa KFT, a FORRÁS Üzletlánc hálózat, a Varga ABC, a Lakner Péter vállakozása, csak hogy említsük a legjelentősebbeket. Természetesen egy ilyen rendezvény nem jöhetne létre a települést irányító, az infrastruktúrát kordában tartó erő nélkül, ami nem más, mint Önkormányzatunk. Ők teremtik meg évről-évre a rendezvénynek helyszíneinek kifogástalan alapfeltételeit, a hely kialakítását, az ezernyi apró feladatot feltételező rendet, ami nélkül nincs rendezvény! Ezt tudjuk, mégsem gondolunk bele abba, mi feladatot jelent ez! És ez nem csupán szándék, hanem emögött emberek vannak, a legfelsőbb szinttől a kivitelezőkig. Mindnyájan tudjuk, kik ők, nincs nélkülük semmi! Lévén, nekem adatott a feladat, hogy ezt a könyv-részletetet megírjam, összeállítsam, szeretném néven nevezni azokat a lelkes, segítőkész barátaimat, akik a legnehezebb időszakokban is mellettem álltak : Tamás Attilla, Fekete József, Fehér József, Ács Lajos, Tamás Sándor, Smauzer „Hamutipró” Tamás, Csaplár Attiláné, etc. Szándékosan hagyván a végére a köszönetet, hogy kiemelt helye legyen: Mecsér Község Önkormányzatának és a fesztivál történetében regnáló polgármestereknek, Gerháth Zoltánnak és Csaplár Zoltánnak, akik a rendezvény mellett álltak a kezdetektöl fogva, de mostanra nagyon komoly anyagi fedezetekkel is támogatják a rendezvényt. Ennek talán van és lesz hozománya. Együtt, kezet kézben tartva tudunk egy olyan cél felé masírozni, aminek nem csupán a mai nemzedék szórakozásának megteremtése, de a fiataljaink jövője szempontjából is sok értelme lehet. És hisszük, hogy van! Mecsér nagy dolgot tett, összefogással, az egymásra való odafigyeléssel felhelyezte magát egy európai mércével mérhető térképre, és azt kívánja a Ladikos Közhasznú Alapítvány, karöltve a mecsériekkel, hogy ez így is maradjon, és folytatódjon!

A Ladikos Fesztivál kitalálója, elindítója, szervezője, megvalósítója a fáradságot soha nem érző fáradhatatlan és lelkes dr. Henics Tamás kutató professzor, kuratóriumi elnök.

 

Kuratóriumi elnök

Ladikos Közhasznú Alapítvány

 

Galéria

Videók


Közösségi média