A térség híres szülötte: Csaplár József - Mecsér

A mezei rendőrség megszervezője, 1852-től 1867-ig volt bíró, 10 évig közgyám és tanácsos, megyei bizottmányi tag és a községi faiskola gondnoka.

Csaplár József (Mecsér, 1812-1893.) bíró. Csaplár György mecséri gazdálkodó és Kégl Anna házasságából született. Négyen voltak testvérek. Helyben, majd a magyaróvári piaristáknál tanult. Felesége Kettinger Teréz, házasságukból 12 gyermek született. Unokája, Csaplár András atléta, hosszútávfutó. Szülőfalujában 31 holdon gazdálkodott. 1848-ban népfölkelő parancsnokként ő vezette a község újoncait. A mezei rendőrség megszervezője, 1852-től 1867-ig volt bíró, 10 évig közgyám és tanácsos, megyei bizottmányi tag és a községi faiskola gondnoka. Nevezetes ítéletei és helytállása szinte mesebeli figurává avatták. 1886-ban az Adattárban is közölt Világ-krónika írt róla. Vas Gereben író a „Nemzet napszámosai” c. regényében említette ezt a tiszteletre méltó, bölcs embert. (Kovács Dezső 69. o.)

Közösségi média