"Múlttal a jövőért" projekt rövid bemutatása

Az együttműködési projekt a Rábcatorok térség 18 településén valósult meg.

A „Múlttal a jövőért” c. együttműködési projekt elsődleges célja a Rábcatorok kistérséget alkotó és azzal szorosan együttműködő településeken a kapcsolódások erősítése, az erőforrások felmérése, a közösség fejlesztése, melyhez szorosan kapcsolódik a korábban vezetői szinten már kialakult együttműködési képesség fejlesztése és elmélyítése a különböző szervezetek, intézmények, vállalkozók, önkormányzatok és a lakosság között.

A projekt hozzájárul az érintett települések közösségein keresztül a vidéki létformával, helyi tudásokkal, adottságokkal való kötődés erősítéséhez, azok életben tartásához, fenntarthatóságához. Élénkítő hatással lehet a projekt az érintett településeken a termelő, valamint szolgáltató szektorra is, különös tekintettel a helyi termék előállításra, turisztikai szolgáltatók közti együttműködésre, termék- és szolgáltatás fejlesztésre. A projekt célja egyben olyan együttműködések kialakítása a települések közt, amely a térségi szereplők számára segít a közös erőforrások mentén a közös célok megfogalmazásában.
A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a LEADER térségek közötti együttműködés keretében valósul meg.

A projekt elsődlegesen 3 célterületet érint, melyek az alábbiak:

- a kulturális örökség megőrzése, továbbörökítése, tőkésítése;

- az épített és természeti környezet erőforrásainak beazonosítása, rendszerezése;

- továbbá a helyi termék előállítók körében az együttműködés erősítése, szakmai műhelyek kialakítása, a helyi termelővé, kistermelővé válás támogatása.

 

A három terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a helyi természeti és kulturális örökség hasznosítása, a helyi termékek előállítása és a hozzáadott értékének növelése együtt járulnak hozzá ember és táj szerves együttéléséhez, amely a szülőhelyhez való kötődés erősítésén túl lehetőséget kínálhat a helyben maradásra, alternatívát adhat a jövedelem megszerzésére, kiegészítésére.

 

Galéria

Videók
Közösségi média