Kulturális örökségünk

Néprajzi szemelvények Börcs életéből

Szokások, hagyományok a településen és a börcsi gazdacselédek élete - hanganyagok, valamint néprajzi pályázatra készült dolgozatok


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

A térség 18 településének szellemi kulturális öröksége

Velünk élő örökség a Rábcatorok térségben


Helyszín: Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti, Rábcatorok Regionális Partnerség
Szerző: Adminisztrátor .

Kunsziget képekben

Képes kiadvány Kunsziget településről.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Enesei alkotók - 2014.

Ismerd meg Enese sokszínű művészeti életét!


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Edvi Illés Pál és Edvi Illés László - Tárnokréti

Edvi Illés Ádám evangélikus lelkész fiai.


Helyszín: Tárnokréti
Szerző: Adminisztrátor .

Archív fotók a település életéből

Pillanatképek Mecsér múltjából


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Archeológiai feltárások - Lébény területén

A területet érintő régészeti kutatások 2000-ből, 2002-ből és 2005-ből.


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

"Húzd, komám, kanyarám, kónyi bika harap ám!"

A kónyi bika története


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Archeológiai feltárások – Ikrény

A területet érintő régészeti kutatások 1999-ből.


Helyszín: Ikrény
Szerző: Adminisztrátor .

Koroncói Hírmondó

Koroncó Önkormányzat Lapja. Az újság kéthavonta jelenik meg 700 példányban.


Helyszín: Koroncó
Szerző: Adminisztrátor .

Archeológiai feltárások Kunszigeten

A területet érintő régészeti kutatások 2002-ből és 2004-ből.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Koroncó régen - archív fotók a település életéből

Koroncói Római Katolikus Ifjúsági Egyesület zenekara


Helyszín: Koroncó
Szerző: Adminisztrátor .

A kónyi dalos mozgalom a kezdetektől napjainkig

A dalos mozgalom 1925-ben indult, Angyal János kántortanító szervezésében, vezetésével. 14 férfi alkotta a dalárdát. Énekeltek a templomban és világi ünnepeken is.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Szemelvények Kóny múltjából I-II.

Kóny Község Önkormányzatának két kiadványa bemutatja a település történetét 1228-tól 2014-ig.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Enese településről készített térképek

Kataszteri térképek, település térképek 1780-ból, 1856-ból és 2013-ból.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Archeológiai feltárások - Bezi, Fehértó, Győrsövényház, Kóny, Markotabödöge területén

A területet érintő régészeti kutatások 2000-ből, 2001-ből, 2003-ból.


Helyszín: Bezi, Fehértó, Győrsövényház, Kóny, Markotabödöge
Szerző: Adminisztrátor .

Adalékok Fehértó történetéhez

Régi pecsétek, községi címer és zászló, település ismertető


Helyszín: Fehértó
Szerző: Adminisztrátor .

Hancz Gábor: Győrsövényház története 1840-től 1896-ig

Győrsövényház történetének szereplői közül ki lett Bécs díszpolgára és kiről neveztek el utcátaz osztrák fővárosban?


Helyszín: Győrsövényház
Szerző: Adminisztrátor .

Archeológiai feltárások – Enese

A területet érintő 2002-es régészeti kutatások.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Archív pillanatfelvételek

Régi fényképek a térség néhány településéről - A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum gyűjteményéből


Helyszín: Fehértó, Koroncó, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Tárnokréti
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Rábapatona

„Kiöntött a Rába, kiszökött az árja” – mondja a patonai népdal. A Rába parti falu nagyon gazdag hagyományokban, amiről számos könyvben számolnak be Barsi Ernő, Timaffy László, Kertai Lászlóné és Burján Imre is.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Rábcakapi

A település eredetileg a Győri vár földje volt, mint ilyet említik 1209-ben Terra Capi néven. A kertek alatt kacskaringózott a Rábca, ahol a falu vízimalma is áll.


Helyszín: Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

Ismerd meg Enese múltját és jelenét fotókon, régi képeslapokon keresztül!

Megőrzött pillanatok - Fotóalbum Eneséről


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Digitális Lébény

Szilágyi Dániel montázsa Lébény és a lébényi IKSZT szolgáltatásairól - meg arról, hogy mekkorát fordult a világ


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Lébény tegnap és ma

A kiadvány Lébény történetéről, és mindennapjairól ad rövid áttekintést magyar, angol, német és szlovák nyelven.


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Rábcatorok települései és nemesi családjai (Győr vármegye) - Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai

Győr vármegye községei. Irta Vende Aladár, a monografia szerkesztője, adatokkal bővítette Kiss István dr. győrvármegyei főlevéltáros Győr vármegye nemes családai. Irta Reiszig Ede dr.


Helyszín: Bezi, Abda, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Markotabödöge, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Öttevény

A régi Kis-Duna medrével határolt része Istér-sziget néven ismeretes.


Helyszín: Öttevény
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Tárnokréti

Régen a Hanságban, a meleg nyári éjszakákon fel-felvillantak a lidércfények, hiába jártak a pákászok, pásztorok is hanságjáró bottal.


Helyszín: Tárnokréti
Szerző: Adminisztrátor .

Korabeli felvételek – Bezi

Pillanatok a bezi emberek életének mindennapjaiból


Helyszín: Bezi
Szerző: Adminisztrátor .

Életképek– Bezi

Pillanatok a bezi emberek életének mindennapjaiból


Helyszín: Bezi
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Lébény

A Mosoni-sík kiemelkedik a sok vizes élőhely közül. Egykor a Fertőt, a Hanságot és a Tóközt, a Rábca kötötte össze a Szigetközzel.


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Markotabödöge

Nyugat-Dunántúlon ismert mondás: „Heten vannak, mint a markotai ördögök” – Dugonics András 1820-ból való szólás-mondás gyűjteménye szerint a XVIII. században Markota határában „hét nevezetes tolvajok voltak; kiket mivel soha kézre nem keríthettek, őket ördög fiaknak lenni mondották”.


Helyszín: Markotabödöge
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Mecsér

Híd nem oly régóta áll Mecséren, 1951-ben adták át. Előtte azonban csak a Boldaz-ormai rév kötötte össze a Szigetközzel. Az öreg csáklyás-farevezős révet csak a XVIII. században váltotta föl kötélhúzós komp.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Enese

A községben három gyönyörű kúria található, melyek a virágos település ékességei.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Kunsziget

A feltételezések szerint a falu földesura Héderváry Lőrinc – aki a kunok és jászok bírája volt - telepíthetett ide kunokat. Ki tudja, talán ettől lett a település neve Kunsziget?


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Bezi

A Rábcatorok tágabb vidékén, nagyobb területen telepedtek le besenyők az Árpád-korban.


Helyszín: Bezi
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Börcs

„Kicsiny falu az a Rábca partján, de van egy nevezetes emléke. Egy tágas kerek sánc, melynek közepén áll a templom. A hajdani török-kuruc-labanc világban ide szokott menekülni a falu népsége, s védte magát a száguldozó csapatok ellen. Ezért hiják tán németül Rundenturmnak.” – írja Börcsről Jókai Mór a Névtelen várban.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Cakóháza

A Hanság határában található falu régies dűlőnevei magukban hordozzák a táj kulturális és szellemi örökségeit is: Öregvölgyre-járó, Bikafej-dombi, Mégesrejáró, Csigaházi, Hosszúbajáczai. Cakó jelentése gólya. Nevét a cak cak, vagy cik cik hangjától vette, melyet kelepelésnek is hívnak.


Helyszín: Cakóháza
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Fehértó

A település híres volt lótenyésztéséről, haltenyésztéséről és nádtermeléséről, köszönhetően a Fehér-tónak, a környező vizeknek, valamint hatalmas legelőinek.


Helyszín: Fehértó
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Kóny

A falu elsősorban a néptáncáról híres: a kónyi verbunk a Rábaköz legelterjedtebb, egytételes körverbunk típusa. A térségben tovább él a kónyi verbunk, mert a Pipitér Táncegyüttes továbbviszi.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Koroncó

A koroncói határban kemény csaták zajlottak a kuruc korban. 1704-ben a falu határában ütközött meg Forgách Simon - II. Rákóczi Ferenc tábornoka – Heister császári tábornokkal és ekkor súlyos veszteséget szenvedett a kuruc csapat.


Helyszín: Koroncó
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Győrsövényház

Egy régi legenda szerint egykor a faluvégi vízparton egy halász cölöpöket ütött le, amit vesszővel körülfont, s a sövényt betapasztotta sárral. A víz ugyan kimosta, de ő újra és újra rakta. Így lett ez a régi falu első háza.


Helyszín: Győrsövényház
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Ikrény

Lesvár mondája szerint mikor Győr török kézen volt, a török martalócok el-eljártak falvakat fosztogatni a Rába-mentén.


Helyszín: Ikrény
Szerző: Adminisztrátor .

Szellemi kulturális örökségünk - Abda

Az abdai Rábca hídon a második világháború idején hosszú, szomorú sorokban meneteltek a munkaszolgálatosok.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

A hely ahol élünk, Börcs

Kiadvány a település történetéről, intézményeiről, civil szervezeteiről.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Civil szervezetek a Rábcatorok kistérségben, 2005

A kiadvány 2005-ben a kistérség településein elsősorban az ifjúsági területen működő civil szervezeteket mutatja be.


Helyszín: Abda, Börcs, Enese, Ikrény, Kunsziget, Öttevény, Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Velünk élő hagyományok, Ünnepek és hétköznapok Börcsön

A BÖRCSességek füzetek 2. darabjaként jelent meg a kiadvány, Börcs hagyományiról.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Adalékok Börcs történetéhez, civil szervezetek a településen

Börcs rövid története és a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület valamint a Sportkör története.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Népi kézműves hagyományok Rábapatonán

Ismerje meg Káldi Károly fazekas és kályhás csodálatos alkotásait!


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Kriskó Sajtműhely - Rábcakapi

Kóstolja meg a rábcakapi Kriskó Sajtműhely remekeit!


Helyszín: Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

Szerezzen örömet lébényi mézeskaláccsal!

Ismerje meg Kozma Márta mézeskalács-készítő finomságait!


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Kling György, Tárnokréti

Festészetének erőteljes egyéni vonása a különleges kolorit megtalálása, ami 1945 után erőteljessé vált. Ekkor készült megrendítő rajzsorozata a munkatáborok életéről.


Helyszín: Tárnokréti
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Dobai Sándor, Kóny

Jelenleg három országban, öt egyházmegyében dolgozik, mint a Benelux államok magyar főlelkésze. Összesen kilenc helyen misézik magyar, francia, és holland nyelven.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Kamondi Imre, Kóny

1954-ben a Pécsi EAC játékosa volt. 1955 és 1963 között aPécsi Dózsa csapatában játszott. Az élvonalban összesen 99 mérkőzésen szerepelt és kilenc gólt szerzett.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Csángó András, -Börcs

1965-ben Ybl Miklós díjban részesült. 1964-től az Építésügyi Minisztérium Építéstervezési Főosztály munkatársaként az építészeti tervezés, különösen a típustervezés színvonalának emelését segítő módszerek kialakításában és bevezetésében vett részt.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

A magyarországi Szent Jakab zarándokút

Indulj el, hogy megérkezhess!


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Szent Márton út

Vár a Via Sancti Martini


Helyszín: Fehértó, Győrsövényház, Kóny, Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Somogyi Antal - Abda

Jelentős érdemeket szerzett a modern magyar egyházművészet megismertetésében és népszerűsítésében, több templom korszerű díszítésében tanácsadóként vett részt.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Farkas József - Abda

Az Eötvös Loránd Tudományegy.-en (ELTE) szerzett kémikusi oklevelet 1966-ban, majd az ELTE fizikai-kémiai és radiológiai tanszékének munkatársa, később docense lett.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Drozdik Orsolya - Abda

A 80-as évek képi szótárként olvasható, biológiai metaforákat felvonultató festményei magukban foglalják a "képanalízis" instrukcióját, az egységes testkép szétépítését.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Magyar Lajos - Abda

Magyar Lajos 1950. március 9-én, Abdán született, a focit is itt, szülőfalujában kezdte meg, ezt követően a Győri Mezőgép játékosa lett, ahonnan az ETO-hoz igazolt.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

A tölgyfa története - Cakóháza

A volt iskolánál található egy tölgyfa, amit története szerint Erzsébet királyné (Sissi) ültetett.


Helyszín: Cakóháza
Szerző: Adminisztrátor .

Dr. Fábián Ferenc Tájház és Közösségi Tér - Rábapatona

A falu régi tárgyi emlékeinek gyűjtését az 1980-as években Kertai Lászlóné tanárnő és az irányítása alatt lelkesen tevékenykedő szakkörös diákok kezdték el.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Kónyi Tájház

A Kónyi Tájházban a helytörténet mellett a kónyi verbunkot is megismerhetjük. Megtekinthető előre egyeztetett időpontban, vagy az IKSZT Faluházban történő bejelentkezés után hétköznaponként.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Híres szülöttek a térségben: Bancsó Lajos szobrász és festõmûvész - Enese

Festményei, grafikái, szobrai, apró kerámiái a mûvészi lélek kitárulkozásai. A vásznakon és papírlapokon. gipszben és agyagban ott az élet.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Enessey György - Enese

„Lakott Enesén a maga jószágán s meghalt ezen század öt elsõ esztendejinek valamellyikében, mint Gyõr Vármegyei Tábla Biró, életének legjobb korában"


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Hetvényi /Simstich/ István - Enese

"Most, midőn már nyugalom után vágyódom, hálát adok Istenemnek, hogy tanítót teremtett belőlem s ha visszagondolok az elmúlt éveimre s a nemzedékekre, amit neveltem, öröm tölti el lelkemet, mert látom. nem nélkülöztem. nem szenvedtem hiába."


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Hany Istók legendája

A Fertő-Hanság Nemzeti Park része a Hanság, amelyet a környék népnyelve "Hany"-nak nevez. Az ősi háborítatlanságban gazdag lápi és mocsári növényvilág alakult ki. Hany népe sajátos hiedelem- és mondavilágot teremtett ...


Helyszín: Fehértó, Győrsövényház, Lébény, Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

Radnóti Miklós sírja - Abda

"Mellézuhantam, átfordult a teste s feszes volt már, mint húr, ha pattan...."


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

Hagyományőrzés Enesén

Enesén a Derőce Néptáncegyüttes a locsolás, a majálissal egybekötött májusfaállítás, valamint a betlehemezés hagyományát is őrzi.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Rábapatona története, régi képek, képeslapok a falu multjából

Rábapatona közel 2500 lelkes Rába menti település.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Élő tájház - Börcs

Az 1922-ben épült tömésházban kialakításra került: konyha, a hozzá tartozó mindennapos használatban lévő eszközökkel, tiszta szoba és kimondottan Börcsről szóló helytörténeti múzeum-szoba.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülöttei: Bors Terézia - Kóny

Máté Imre kónyi születésű öreganyja, híresen nagy mesélő volt.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Táncház - Rábcakapi

Rábcakapin, a Tájház pajtájában gyakorta rendeznek táncházakat és kézműves foglalkozásokat a legkiválóbb Kárpát-medencei muzsikusokkal! Érdemes érdeklődni a fenntartó Terra Capi Egyesületnél.


Helyszín: Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

Petrezsirom Fesztivál - Kunsziget

Kunszigetnek anno a hírnevet a zöldségtermesztés hozta meg. A hagyomány szerint Frank József (1742 - 1812) honosította meg a petrezselymet, tőle kaptak kedvet a gazdák a termesztéshez.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Kőbárány nap, hagyományőrzés Lébényben

Lébényben, ahol az idő kitágul, a KŐBÁRÁNY NAP középkori fesztiválon lovagi torna, csepűrágó komédiások, jokulátorok, vágánsok, középkori muzsikusok elevenítik föl a Szent Jakab templom ifjúkorát.


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Bodza Fesztivál - Koroncón

Hagyományőrzés Koroncón


Helyszín: Koroncó
Szerző: Adminisztrátor .

Hagyományőrzés Győrsövényházán

Győrsövényházán havonta tartanak német táncházat gyerekeknek. Karácsonykor, mint régen, a fiúk és lányok együtt mendikálnak. Ma is hallani a bajor származású mondókákat.


Helyszín: Győrsövényház
Szerző: Adminisztrátor .

Bilibáncs Fesztivál és Tábor - Rábapatona

BILIBÁNCS – minden esztendőben Rábapatonán, a Diófa vendéglőben és a Rába partján rendezik meg Tudós Nagy Ferenc táltos emlékére a Bilibáncs Népi Hagyomány Élesztő / Kelesztő Fesztivált és Tábort...


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Markó Árpád - Rábapatona

Markó Árpád rábapatonai kötődését feleségének Markó Árpádné Sárkány Ilonának köszönheti.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Dr . Fábián Ferenc - Rábapatona

Nemcsak Rábapatonán gyógyított, hanem Ikrény és Ózhely is a körzetéhez tartozott. Gyakran keltették fel éjszaka ablakzörgetéssel: „Doktor Úr az isten áldja meg, gyorsan jöjjön!„


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Harsányi Lajos - Rábapatona

A neves papköltő 1920-tól 1939-ig volt Rábapatona plébánosa.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Híres szülöttek a térségben: „tudós” Nagy Ferenc - Rábapatona

Tevékenységének központja az emberek segítése, gyógyítása volt. A Kisalföldön szinte nincs olyan település, ahol ne gyógyított meg volna valakit.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Rábapatonán az elsők között repült a páva...

Rábapatonán az elsők között repült a páva... megalakítása Eőry Endre nevéhez fűződik, a legendás patonai tanár, aki az 1970-es évek elejétől gyűjtötte-éltette a Rába-parti falu hagyományait, gyarapította kulturális életét.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

II. Rákóczi Ferenc: "Magyarok nagy Istene, add vissza szabadságomat.." - Abda

„Magyarok nagy Istene, add vissza szabadságomat, mint ahogyan én visszaadom ennek a halnak a szabadságát!”


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

Ikrény története, képek a településről

Az itt élő emberek - alkalmazkodva a táji adottságokhoz - szorgalmas építőmunkájának eredményeként egy egyre komfortosabbá váló település lakóinak vallhatják magukat.


Helyszín: Ikrény
Szerző: Adminisztrátor .

Babamúzeum - Enese

Podmaniczky Miklósné évtizedeken át gyűjtötte a babákat, ennek eredményeképpen nyitotta meg kapuit a Babamúzeum 2001-ben.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Bognár kocsma - magángyűjtemény, Koroncó

Látogasson el Koroncóra, és tekintse meg a Bognár kocsmában lévő gyűjteményt.


Helyszín: Koroncó
Szerző: Adminisztrátor .

Kunsziget története, oklevelek, díjak

A falu első írásos említése - mai ismereteink szerint - 1443-ban történt, mint a Héderváry család szállásbirtokosainak egyike, több környező település társaságában Sziget néven szerepel a Héderváryak és a Tamásyak között kötött egyezségben.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Tündérvár legendája - Kunsziget

A kunszigetieket már évszázadok óta foglalkoztatja, hogy vajon miért van ott az a bizonyos kőhalom a Mosoni-Duna partján. Milyen épület maradványa?


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Régi szép emlék a Keszeg-érről - Zúgó Józsefné, Markotabödöge

Most arról a kis kanálisról írok, amely a falu közepén folyik keresztül, a neve Keszeg-ér. Bizony régen az én gyermekkoromban valóságos fürdő paradicsom volt.


Helyszín: Markotabödöge
Szerző: Adminisztrátor .

1952 – Nász a havon - Kóny

A lagzi csupa suttogás, beszélgetés, cincoghatnak a hegedűk, alig táncol valaki. Így is várhatták: nem húztak föl az udvarban sátrat, a muzsikusok az üres konyhában munkálkodnak.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

A Ladikos fesztivál - Mecsér

A kilenc évvel ezelőtt helyi civil kezdeményezéssel elindult Ladikos Fesztivál mára a Szigetköz de talán a tágabb térség egyik legkiemelkedőbb, országosan ismert kulturális rendezvényévé vált.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

1963 – Érzékek birodalma - Kóny

Kónyban tűzből van a nyár, égeti a talpat a mezei út pora, ami feszáll és ellep, mint a hanyi pára.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

A Nagyhét liturgiája - Virágvasárnap Kunszigeten

Virágvasárnap emlékező szertartással felidézik az Úr Jézus szamáron való diadalmas bevonulását a szent városba, Jeruzsálembe.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Csaplár Zoltán: A 2013. júniusi árvíz története, Mecsér

Mecsér község élete szorosan egybekötődött a Mosoni-Dunával. Megélhetést, kenyeret, boldogulást adott a község lakóinak, ugyanakkor szeszélyes áradásaival évszázadokon át veszélyeztette a falu lakosságát, javaikat megtizedelte vagy elpusztította.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Mecsér története röviden

Mecsér - nyelvészek szerint neve szláv eredetű és kardművest jelent.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Krisztuskeresés Kunszigeten

Húsvét hajnalán több százan érkeznek az ország minden részéből Kunszigetre, hogy részt vegyenek a falubeliekkel együtt a két évezredes hagyományra visszatekintő Jézuskeresésen.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Borulj le, óh magyar, mert Előtted Szent e hant... - Abda

Miklós 2010. június 10-én érkezett Abdára és a Magyar Állam tulajdona. 17 testvére van. ..


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

Régi képek, képeslapok Kunszigetről

Régi idők tanúi.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Régi képek, képeslapok Markotabödögéről

Régi idők tanúi.


Helyszín: Markotabödöge
Szerző: Adminisztrátor .

Emlékpark a 800 éves múlt emlékére - Mecsér

A település szigetköz felöli bejáratánál – a volt kovácsműhely helyén – felállított emlékpark annak a 800 éves múltnak állít emléket, ami meghatározta az itt lakók életét és megélhetést biztosított számukra.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Régi képeslapok Győrsövényházról

Régi idők tanúi


Helyszín: Győrsövényház
Szerző: Adminisztrátor .

Régi képeslapok - Kóny

Régi idők tanúi


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Régi képeslapok - Lébény

Régi idők tanúi.


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Öttevény története képek, tények, visszaemlékezések nyomán

Képek, képeslapok, tények a település történetéből. Valamint Gintli László bácsi visszaemlékezése a falu történetéről, 2005.02.11.


Helyszín: Öttevény
Szerző: Adminisztrátor .

Kunszigeti hagyományok - Néptánc, szüreti vigasságok, adventi gyertyagyújtás

Megőriztük és máig gyakoroljuk az őseinktől örökölt néphagyományaink közül a betlehemezést, Lucázást, húsvéti locsolást, májusfa állítást.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Boszorkányok, tündérek, lidércek... Velünk élő örökség a Rábcatorok térségben

Régen a Hanság láprétjein, meleg nyári éjszakákon komisz lidércfények villództak....


Helyszín: Cakóháza, Koroncó, Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Börcs híres szülötte Varga Béla.

1946. február 7-tõl a miniszterelnökké választott Nagy Ferenc utódaként ő lett a Nemzetgyűlés elnöke.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Cs. Szabó Lajos - Börcs

Szeretett a Rábca-parton, elvonulva a világ zajától alkotni. Akvarelljei, gyönyörű vízfestményei harmóniát, életszeretetet, bölcs derűt árasztanak.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Hírek emberek a térségben: Vitéz Jány Gusztáv - Lébény

1924-ben vitézzé avatták, ekkor - ennek feltételeként - magyarosította vezetéknevét édesanyja nevére. 1941. május 1-jétől gyalogsági tábornok, augusztustól vezérezredes volt...


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Hajóvontatók története, hajóvontatók háza - Mecsér

Mecséren sokan éltek hajózásból, hajóvontatásból, halászatból, illetve révészkedésből. Főleg nyugati árukat, de hazai termékeket – elsősorban bort és halat – szállítottak...


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülötte - Csaplár András, Mecsér

Csaplár András (Mecsér, 1912- nov. 14. – Los Angeles, 1995. júl. 23.) atléta, író, a hosszútávfutás kiemelkedő egyénisége, Csaplár József mecséri „mintabíró” unokája.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Csaplár Balázs, Mecsér

Mecséren lakik, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság lőkiképzője. 1999 óta résztvevője minden évben a rendőr- és tűzoltó világjátékoknak...


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

A térség híres szülötte: Csaplár József - Mecsér

A mezei rendőrség megszervezője, 1852-től 1867-ig volt bíró, 10 évig közgyám és tanácsos, megyei bizottmányi tag és a községi faiskola gondnoka.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Gerháth Zoltán, Mecsér

A kilencszeres válogatott kézilabdázó főiskolai világbajnokságon első, 1998-ban 2. helyet szerzett csapatával. 1988-ban a Magyar Bajnokságban 3., 1994-ben, 2000-ben és 2001-ben a 2. helyen végzett.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Híres emberek a térségben: Pálinger Katalin, Mecsér

Pálinger Katalin sportoló. 1987-ig Mecséren lakott.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Tóközt képviselő lakóház, múzeum - Rábcakapi

Tájházként újították fel a falu és a Kisalföld legrégebbi, még álló parasztházaként számon tartott épületét, amelyen a mestergerendába vésett évszám szerint 1786-ból származik.


Helyszín: Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

„ Fut Bécs felé Jelasics a gyáva, seregének seregünk megy nyomába.” - anekdota, Mecsér

Anekdota: Mária Terézia uralkodása alatt híres hadvezér volt Jelasics, horvát bán....


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Limes

A legio XV Apollinaris és a legio XIIII gemina katonái is állomásoztak Lébényben, s adták a korabeli határőrséget a LIMES mentén, ahol több őrtorony is állt egymáshoz viszonylag közel.


Helyszín: Abda, Kunsziget, Lébény, Mecsér, Öttevény
Szerző: Adminisztrátor .

Kónyi verbunk

Méltán híres a kónyi verbunk, mely ma is élő hagyomány! Az öregek úgy mesélik, hogy búcsú napján érkeztek a cigányzenészek a faluba. A kocsmáknak volt saját verbunkos csapata, s minden legénynek külön liter bor járt, szalagos üvegben.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás” című vetélkedősorozat

18 településen, 15 csapat, 4 korosztályban mérte össze a tudását a térségről, a hagyományokról...


Helyszín: Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti
Szerző: Adminisztrátor .

"Múlttal a jövőért" projekt rövid bemutatása

Az együttműködési projekt a Rábcatorok térség 18 településén valósult meg.


Helyszín: Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti, Rábcatorok Regionális Partnerség
Szerző: Adminisztrátor .

Régi képeslapok Abdáról

Régi idők tanúi


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

Közösségi média