Épített környezeti örökségünk – Mecsér

Neve a nyelvészek szerint szláv eredetű és kardművest jelent, más magyarázat szerint a mocsár szóból ered.

A település egykor határvédő szerepet töltött be.

A lakosság egykori fő foglalatossága, a halászat és a hajózás volt. A MECHER szó az 1208-as első okleveles említését idézi. A falu a lébényi apátság birtoka volt, majd egy ideig az óvári várhoz tartozott, míg vissza nem került az apátsághoz.

1359-es oklevelek alapján lakói akkor főleg halászok, hajóvontatók, pásztorok és kardkovácsok voltak. A kardkovács korabeli nemes mesterség szerepel a település címerében, valamint a 800 éves évfordulóra állított emlékművön is.

1564-től fekszik mai helyén, fekvése miatt hol Moson, hol Győr megyéhez tartozott. Az első temploma építési idejéről nem maradt fenn adat. 1679-ben a régi templomot lebontják, helyette gróf Zichy István építtetett újat. A ma is látható Magyarok Nagyasszonya neoromán stílusú templomot 1900-ban ennek a templomnak a helyén, Gróf Wenckheim Krisztina építtette. A Hajóvontatók háza, az utcával párhuzamos kis fehérre meszelt falú épület a Duna parton (Dózsa u. 26. szám) áll a fogatok pihenő istállójával együtt.

Tőle nem messze több, régi az utcára merőleges beépítésű nádfedésű parasztház következik. A Béke utcában pedig szinte teljes fűrészfogas beépítésű utcasort találunk, ezek voltak az ún. „iparos házak”. Hajdan a falu sokat szenvedett a Mosoni-Duna áradásaitól. Az 1954-es nagy árvíz során a lakosság a szomszéd falvakban talált menedéket. Szigetközzel a Mosoni-Dunán 1951-től köti össze híd, addig csak komppal lehetett közlekedni.

2013-ban pályázati forrásból felújításra került a Hősök kertje, melynek középpontjában a csatából hazatérő katonát jelképező köztéri szobor látható. A község „főszeri” részén áll a feltehetően 1868-ban épült Lourdi kápolna, mely az 1862-es kolera járvány áldozatainak állít emléket. 1906-ban emlékkeresztet állítottak a falu déli kijáratában, „Isten dicsőségére emeltették a mecséri R.K. Hívők” felirattal.

 

Írta: Józsa Tamás. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László és a település archívumából.

Galéria

Közösségi média