Épített környezeti örökségünk – Cakóháza

Az Árpád-korban a mai falu helyén egy Barbach nevű, várjobbágyok által lakott település állt.

A falunak temploma ugyan nincsen, de a Fő utcában található egy torony és harangláb, ami védetté van nyilvánítva. A falába építve láthatók az I. és II. világháborús hősöknek állított emléktáblák.

A településen több régi, az utcára merőleges és fésűs beépítésű, hosszú parasztházat figyelhetünk meg. Találhatunk köztük nádtetős, íves ablakzáródású, tömésfalú, deszkaoromzatos épületet is. A tájegységre jellemző csonkagádoros kialakítás itt is előfordul. A XX. század elejéről származnak a cserépfedésű, romantikus jellegű, tégla oromfalas, szép vakolatarchitektúrás épületek: az oromfal csúcsának kéményt utánzó díszítésével, valamint az ablaknyílásokat díszítő szakállas szemöldökkel.

Cakóházán, a hatalmas védett tölgyfa árnyékában, a falu végén áll a volt iskola épülete.

 

Írta: Józsa Tamás. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László és a település archívumából.

Galéria

Hanganyagok


Cakóházi Harangláb története

Elmondja: Nagy Ferenc

Közösségi média