Épített környezeti örökségünk – Bezi

A Hanság közelsége miatt a terület gazdag volt a történelem folyamán vízjárta rétekben, legelőkben, jó megélhetést biztosítva az itt lakók számára. Ezt a Hanság lecsapolása gyökeresen megváltoztatta.

A települést az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész pusztította el, majd ezt követően egy új korszak kezdődött. Templomok épültek, valamint kialakult a falu mai településszerkezete is. Az Arany János utca kiteresedéséhez kapcsolódó kis utcákban, több régi ház is megtalálható, itt helyezkedik el a település egyetlen, lészás nádfedésű deszkaoromzatú lakóháza is.

Az utcára merőlegesen helyezkedik el a Bezi-Enesei Egyesült Evangélikus Gyülekezet által 1787-ben épített evangélikus templom. Közvetlenül a templom mellett található az imaház. A Rákóczi utcában található az 1834-ben klasszicista stílusban épült Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom, mely 1960 óta műemlék. Építészeti emlékként is jelentős a bezi temetőben található Siklósi Szabó család kriptája. Felirata szerint: „Itt nyugszik az Úrban Siklósi Szabó Péter Győr vármegye táblabírája, követe és alispánja. Meghalt 1855. május 17-én, életének 77. évében”.

 

Írta: Józsa Tamás. Fotó: Dr. Alexay Zoltán és Greguss László.

Galéria

Videók
Közösségi média