Épített örökségünk

A térség 18 településének természeti és épített öröksége

Velünk élő örökség a Rábcatorok térségben


Helyszín: Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti, Rábcatorok Regionális Partnerség
Szerző: Adminisztrátor .

Agárpálya - Rábapatona

Rábapatona fokozatosan bővülő szabadidőközpontja a település szélén, a Rába töltése mellett fekvő 12 hektárnyi terület, itt helyezkedik el az Agárpálya is.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Abda

Falunk történetét az idők folyamán a folyók medrének változása, valamint a településen Kelet-Nyugati irányban a Hanság mocsarai között egyedüli átjárást biztosító út határozta meg.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Bezi

A Hanság közelsége miatt a terület gazdag volt a történelem folyamán vízjárta rétekben, legelőkben, jó megélhetést biztosítva az itt lakók számára. Ezt a Hanság lecsapolása gyökeresen megváltoztatta.


Helyszín: Bezi
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Börcs

A község a környék településeinél magasabban helyezkedik el. A börcsi teraszsziget- maradvány három-öt méter vastag durva folyami homokból, alatta kavicsrétegből áll.


Helyszín: Börcs
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Cakóháza

Az Árpád-korban a mai falu helyén egy Barbach nevű, várjobbágyok által lakott település állt.


Helyszín: Cakóháza
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Fehértó

A település első írásos emléke 1368-ból való, előtte a feltevések szerint egy Újfalu nevű község feküdt a mai falu területén, ami valószínűleg még a török hadjáratok kezdetén pusztult el.


Helyszín: Fehértó
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Győrsövényház

Első okleveles említése Sövényszád alakban 1396-ból származik, amely feltehetőleg egy azóta már nem létező Sövény nevű vízfolyás torkolatára utal.


Helyszín: Győrsövényház
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Ikrény

A falu teljes egészében a Rába bal partjára, a Rába és a Rábca által határolt folyami hordalékra épült.


Helyszín: Ikrény
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Kóny

A falu nevét a kutatók a szláv „kony” (ló) szóból eredeztetik. Ez magyarázza a ló gyakori előfordulását a hagyományokban.


Helyszín: Kóny
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Koroncó

Leletek bizonyítják, hogy a település az őskőkor legvégső szakaszában már lakott hely volt.


Helyszín: Koroncó
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Lébény

Lébény az őskortól kezdve folyamatosan lakott hely volt.


Helyszín: Lébény
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Markotabödöge

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek. Római katolikus temploma 1752-ben épült barokk stílusban, Mindenszentek tiszteletére.


Helyszín: Markotabödöge
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Mecsér

Neve a nyelvészek szerint szláv eredetű és kardművest jelent, más magyarázat szerint a mocsár szóból ered.


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Öttevény

Öttevény község nevét a rajta áthaladó római útról kaphatta.


Helyszín: Öttevény
Szerző: Adminisztrátor .

A Rábcatorok térség épített öröksége

Ismerd meg a Rábcatorok kistérség 18 településének építészeti örökségét!


Helyszín: Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti, Rábcatorok Regionális Partnerség
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Enese

A település első írásos feljegyzése 1270-ből való, de az ásatások során előkerült leletek szerint múltja az újkőkorig vezethető vissza és folyamatosan lakott terület volt.


Helyszín: Enese
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Rábcakapi

A régészeti ásatások szerint a falu területe a bronzkor óta lakott, a vizek lecsapolásáig Kapi a Hanságban terült el.


Helyszín: Rábcakapi
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Rábapatona

A régészeti leletek szerint már több mint ötezer éve megtelepedtek itt az első emberek, és innentől kezdve szinte megszakítás nélkül lakott volt a terület.


Helyszín: Rábapatona
Szerző: Adminisztrátor .

Mecsér látnivalói, épített öröksége

Ismerje meg Mecsér látnivalóit!


Helyszín: Mecsér
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Tárnokréti

A Rábca menti kisközség 1908-ig a Réti nevet viselte, majd Tárnokréti lett.


Helyszín: Tárnokréti
Szerző: Adminisztrátor .

Épített környezeti örökségünk – Kunsziget

Kunsziget első templomát Szécsényi Lőrinc építtette az 1670-es évek környékén, Szent Lőrinc vértanú tiszteletére.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Légifelvételek, utcaképek Beziról napjainkban

Légi felvételeken, utcaképeken ismerje meg a települést.


Helyszín: Bezi
Szerző: Adminisztrátor .

Légifelvételek, utcaképek Öttevényről napjainkban

Légi felvételeken, utcaképeken ismerje meg a települést.


Helyszín: Öttevény
Szerző: Adminisztrátor .

Szakrális emlékek - Kunsziget

Kunsziget első templomát Szécsényi Lőrinc építtette az 1670-es évek környékén.


Helyszín: Kunsziget
Szerző: Adminisztrátor .

Légifelvételek, utcaképek Abdáról napjainkban

Légi felvételeken, utcaképeken ismerje meg a települést.


Helyszín: Abda
Szerző: Adminisztrátor .

Közösségi média