A partnerség bemutatása

18 Győr-Moson-Sopron megyei település közös döntése alapján született meg a Rábcatorok Regionális Partnerség 2013-ban. A partnerségben résztvevő kisebb és nagyobb települések számára a mindennapokban érezhető, hogy települési szinten:

 

  • erősíteni kell a településhez, lakóhelyhez, szülőfaluhoz való kötödést a lakosságban, amelynek fontos eszköze az értékek, helyi kezdeményezések felmérése, felértékelése, megmutatása a szűkebb és tágabb környezet számára
  • az értékek, örökségelemek megbecsülése, bemutatása fontos feladat, amely a helyi lakosságon túl turisztikai lehetőségeket is magában hordoz
  • kevés településről mondható el, hogy önmagában elegendő vonzerővel rendelkezik ahhoz, hogy turistákat tudjon megnyerni hosszabb tartózkodásra, és azt követően a felmerülő igényekre, szükségletekre a településen maradéktalanul választ talál. Több település együtt azonban már rendelkezhet vele, illetve kialakíthatja azt a célterületet, amely kellően gazdag program és szolgáltatási kínálattal rendelkezik.
  • a helyi termelők önmagukban korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek, ugyanakkor ők az egyik lehetséges irányt képviselik az önfoglalkoztatóvá válás, helyi alapanyagok értéknövelt felhasználása, helyi sajátosságok, tudások megőrzése terén. Több település összefogásában az ő tudásaik, termékeik is „láthatóvá válnak” más térségek számára is, valamint a továbbfejlődés, együttműködés is több lehetőséggel kecsegtet.

 

A fentiek alapján az együttműködés célja olyan partnerség kialakítása volt, ahol:

 

  • a települések közti együttműködés, a vezetők közti kapcsolattartás, a korábbi közös tapasztalatok alapján az erőforrások közös hasznosítása, egymást erősítő folyamatok összehangolása helyi és térségi szinten megvalósulhat.
  • a lakóhelyhez, szülőhelyhez kötődés erősítése hangsúlyos szerepet kap.
  • a települések adottságai egymást erősítve a térségen belül, mind azon túl látogatókat vonzanak a településekre.
  • a helyi termékek, helyi tudás terén való együttműködés a minőségi termék előállítást, a közös megjelenést, képzési lehetőséget jelenti.

 

 

A Rábcatorok Regionális Partnerség tag települései:

Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Koroncó, Kóny, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti

 Tekintse meg a települések szellemi kulturális örökségéről szóló kisfilmet!

 

Munkaszervezete:

A Partnerség együttműködésében a koordináló szervezet tevékenységét a „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása látja el, melynek központja Ikrényben van, a társulás elnöke: Németh Tamás.

A projekt menedzsment feladatok ellátását, koordinációját a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

 

 

Döntéshozatal módja:

A Partnerség a többségi döntéseit személyes találkozók illetve internetes, e-mailes véleménynyilvánítás útján hozza.

Operatív döntéshozó testületét (6 fős) a tagok a tagtelepülések polgármesterei közöl választották.

 

 

A partnerség tevékenységének finanszírozási forrásai:

  • A Partnerség elsősorban pályázati forrásokat szeretne bevonni a települések és az együttműködés fejlesztésébe.
  • A települések az erőforrásaiknak közös használatára törekszenek.

 

Jelenleg a Partnerség együttműködésében egy induló projekt fut, amelynek címe: „Múlttal a jövőért”.

„Múlttal a jövőért” c. együttműködési projekt elsődleges célja a Rábcatorok kistérséget alkotó és azzal szorosan együttműködő településeken a kapcsolódások erősítése, az erőforrások felmérése, a közösség fejlesztése, melyhez szorosan kapcsolódik a korábban vezetői szinten már kialakult együttműködési képesség fejlesztése és elmélyítése a különböző szervezetek, intézmények, vállalkozók, önkormányzatok és a lakosság között. A projekt hozzájárul az érintett települések közösségein keresztül a vidéki létformával, helyi tudásokkal, adottságokkal való kötődés erősítéséhez, azok életben tartásához, fenntarthatóságához. Élénkítő hatással lehet a projekt az érintett településeken a termelő, valamint szolgáltató szektorra is, különös tekintettel a helyi termék előállításra, turisztikai szolgáltatók közti együttműködésre, termék- és szolgáltatás fejlesztésre. A projekt célja egyben olyan együttműködések kialakítása a települések közt, amely a térségi szereplők számára segít a közös erőforrások mentén a közös célok megfogalmazásában.

 

A projekt elsődlegesen 3 célterületet érint, melyek az alábbiak:

-  a kulturális örökség megőrzése, továbbörökítése, tőkésítése;

az épített és természeti környezet erőforrásainak beazonosítása, rendszerezése;

-  továbbá a helyi termék előállítók körében az együttműködés erősítése, szakmai műhelyek kialakítása, a helyi termelővé, kistermelővé válás támogatása.

 

A három terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a helyi természeti és kulturális örökség hasznosítása, a helyi termékek előállítása és a hozzáadott értékének növelése együtt járulnak hozzá ember és táj szerves együttéléséhez, amely a szülőhelyhez való kötődés erősítésén túl lehetőséget kínálhat a helyben maradásra, alternatívát adhat a jövedelem megszerzésére, kiegészítésére.

 

A projekt tevékenységeinek lebonyolításában a Rábcatorok kistérséget alkotó és a környezetükben található települések lakossága, helyi vállalkozók, termelők, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., a “Kunszigetért” Közalapítvány, az ABDA SportClub, a Ladikos Közhasznú Alapítvány és a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete vesznek részt.

 

A projektben a koordináló szervezet szerepét a Rábcatorok Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása tölti be. A Társulás, mint helyi akciócsoport 2005-ben alakult Ikrényben. A Rábcatorok kistérséget alkotó és azok szűk környezetében elhelyezkedő települések Győr, mint dinamikusan fejlődő nagyváros agglomerációs gyűrűjébe közvetlenül tartozó települések, amelyek már korábban is működtek együtt eredményesen. Az akciócsoport tagjai 1994 óta (a Rábcatorok Regionális Fejlesztési Társulás megalakulása óta) számos közös fejlesztést indukáltak és valósítottak meg. A fejlesztések kihatottak azon településekre is, amelyek nem tagjai a Rábcatorok Településeinek LEADER Fejlesztési Társulásának. A fejlesztések hatásai ugyanis nem korlátozódnak a földrajzi keretek közé. Jelen együttműködési projekt esetében a közösségi vezetők elkötelezettségére, illetve a civilek, helyi vállalkozók LEADER-rel kapcsolatos aktivitására támaszkodunk, illetve arra, hogy van szándék a változtatásra, tekintettel, hogy a települések már rendelkeznek LEADER tapasztalatokkal.

 

Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.  a térség egyik meghatározó civil szervezete. A Pannon Helyi Termék Klasztert 2005 őszén hozta létre 16 szervezet (népművészeti egyesületek, falusi turizmus szövetségek, vidékfejlesztési civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások). Mára már több, mint 40 tagja van a szervezetnek, melynek alapvető célja a Nyugat-Magyarországon fellelhető és előállítható mezőgazdasági és kézműipari termékek összegyűjtése, fejlesztése, hatékonyabb előállításuk ösztönzése, egységes arculatú megjelenítése, piacra jutásuk segítése.

 

„Kunszigetért” Közalapítvány fontos céljának tekinti a helyi identitástudat megőrzését és fejlesztését, a kunszigeti hagyományok ápolását. A jövőben – hasonlóan az eddigi működéséhez - közhasznú szervezetként együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, a vállalkozókkal, a lakossággal.

 

Az ABDA Sport Club helyet és alkalmat biztosít a helyi tömegsport rendezvények számára. A megyei bajnoki rendszerben labdarúgó csapatokat versenyeztet és biztosítja az utánpótlás korosztályú gyerekek nevelését. Tagjai aktívan részt vesznek a község közösségi életében.

 

Ladikos Közhasznú Alapítvány az évenként Mecsér községben megrendezésre kerülő LADIKOS fesztivál megszervezését és lebonyolítását, továbbá Mecsér község és a hozzá tágabban kapcsolódó Szigetköz tájegység népi hagyományainak (néprajzi, népzenei hagyományok, néptánc, stb.) ápolását, megőrzését, valamint továbbörökítését végzi.

 

Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete és a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. tevékenységükkel, szakmai tudásuk és tapasztalataik révén elősegítik és hozzájárulnak projekt sikeres megvalósulásához és hosszú távú fenntartásához és ezáltal a projekt által érintett célcsoportok jobb életkörülményeinek megteremtéséhez is.

 Bővebb információ a térség honlapján található.

 

Elérhetőségeink

Partnerségi központ:
"Rábcatorok" Településeinek Regionális Fejesztési Társulása
Elnök: Németh Tamás
Cím: 9141 Ikrény, Győri út 66.
Telefon: +3696/542-119, +3696/542-120


Projekt fejlesztés, szakmai támogatás:
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9.
Telefon: +3694/500-495
Fax: +3694/500-496
info kukac westpannon.hu

 

 

 

 

Közösségi média